ไม่ว่าน้องๆ จะคำนวณเก่งหรือไม่ น้องๆ จะพัฒนา Logik และการวิเคราะห์ รวมทั้งแก้โจทย์แบบต่างๆ ได้ หลังจากเรียนกับ MathLogik
นวัตกรรมการจัดคอร์ส ประมวลผลและแก้โจทย์ The LADDERS
เชื่อมโยงเป็นหนึ่งด้วยแผนผัง Monster Map